OFERTA

kosi zboże
DOTACJE UNIJNE
Realizujemy usługi związane z wykonaniem dokumentacji konkursowej oraz rozliczaniem i koordynacją projektów dla wszystkich funkcjonujących programów, m.in.: RPO, POKL, POIG, PROW, POIiŚ.
Pomagamy pozyskać dotacje nie tylko na rozwój firmy, ale również na założenie działalności gospodarczej. Proces pozyskiwania dotacji unijnych jest procesem skomplikowanym, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie. Wiedza i doświadczenie naszych Ekspertów gwarantują wysoką jakość świadczonych usług

Dodaj komentarz